Camping Park

Prenočišča in kamp Park, Darja Povše s.p., Latkova vas 227, 3312 Prebold   
Pokličite nas: +(386) 41 472 496    GPS: 46° 15' 21.35" N 15° 5' 57.04" E

Muzej premogovništva Velenje

Muzej premogovništva Velenje

Premogovnik Velenje – najsodobnejši premogovnik s podzemno eksploatacijo premoga

Premogovnik Velenje je družba z več kot 135-letno preteklostjo, s trdno sedanjostjo in z energično usmeritvijo v prihodnost. Naš slogan Čut za prihodnost zajema vrednote in filozofijo podjetja, s katerimi išče rešitve za ohranjanje kakovosti življenja sedanjih in prihodnjih generacij.

Premogovnik Velenje sodi med tehnološko in varnostno najbolj razvite premogovnike, tako v Evropi kot v svetu. Je eden največjih in najbolj moderno opremljenih premogovnikov za podzemno pridobivanje premoga v Evropi. Visoko tehnološko razvita odkopna oprema ter usposobljeni zaposleni, ki jo upravljajo, postavljajo Premogovnik Velenje med najsodobnejše podzemne premogovnike na svetu. Celoten proces temelji na upoštevanju naravnih danosti, na zagotavljanju ustrezne varnosti in na predvidevanju posledic za okolje.

Zaloge premoga pri današnjem izkopu zadoščajo še za štiri desetletja delovanja premogovnika. Zaradi sprememb v energetiki in predvidenih sprememb v delovanju termoelektrarne se bodo premogovniška delovišča zaprla, še preden bodo zaloge premoga pošle.

Premogovnik Velenje je v svojo strategijo zapisal trajnostni vidik delovanja in ga tudi uresničuje. Ob ekonomski uspešnosti se spoštujejo vsi okoljski normativi ter zagotavljajo kvalitetna delovna mesta in kakovostno bivalno okolje. Delovanje v dveh smereh, optimalni proizvodnji premoga in ustvarjanju prihodkov na drugih trgih bomo v Skupini Premogovnik Velenje nadaljevali tudi v naslednjih desetletjih.

Premogovnik Velenje je družbeno in okoljsko odgovorno podjetje, ki ves čas v okolje, v katerem deluje, tudi vlaga. Sproti odpravljamo in saniramo posledice, ki nastajajo zaradi delovanja podjetja. Poleg tega podpiramo različna društva, klube in druge institucije ter tako prispevamo k hitrejšemu in uspešnejšemu razvoju vseh področij življenja v lokalni skupnosti in s tem bistveno izboljšujemo kakovost bivanja v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in v celotni Šaleški dolini, ki danes obiskovalcem ne kaže podobe rudarske pokrajine, ampak v veliki meri postaja turistično in rekreativno privlačna in zanimiva lokacija. Težko bi v Šaleški dolini našli dejavnost, v kateri Premogovnik vsaj posredno ne bi sodeloval ali bil vključen vanjo.

V Premogovniku Velenje družbeno odgovornost pojmujemo kot resno zavezo za ekonomsko uspešnost, kakovost življenja in dela zaposlenih, sodelovanje z lokalno skupnostjo in skrb za širše družbeno okolje. Ravnanje na vseh področjih družbene odgovornosti smo zapisali tudi v strateških ciljih družbe.

V Premogovniku Velenje se trudimo dajati zgled našim rodovom. Sodelovanje gradimo na medsebojnem spoštovanju, razumevanju, strpnosti in dogovarjanju. Znamo prisluhniti tistim, ki potrebujejo pomoč.


Translate »