Camping Park

Prenočišča in kamp Park, Darja Povše s.p., Latkova vas 227, 3312 Prebold   
Pokličite nas: +(386) 41 472 496    GPS: 46° 15' 21.35" N 15° 5' 57.04" E

Športne aktivnosti

Kolesarjenje

Kolesarske poti Spodnje Savinjske doline

Krožna kolesarska povezava po Spodnji Savinjski dolini

Proga je dolga približno 50 km. Poteka po poti: Žalec – Vrbje – Sp. Roje – Šešče – Sv. Lovrenc – Dolenja vas – Kaplja vas – Grajska vas – Tabor – Čeplje – Vransko – Prekopa – Šmartno – Sp. Podvrh – Žovnek – Sp. Gorče – Rakovlje – Parižlje – Polzela – Založe – Grušovlje – Podlog -Gotovlje – Žalec.

Vsako leto je zadnjo nedeljo v juniju organizirano skupinsko kolesarjenje po tej poti, s štartom in ciljem pri Hotelu Žalec.
Kolesarska pot 1

Proga je dolga približno 10 km. Kategorizirana je kot lahka proga, poteka po poti: Petrovče – Kasaze – Migojnice – Žalec – Dobriša vas – Petrovče.
Kolesarska pot 2

Pot je dolga približno 10 km. Kategorizirana je kot srednje lahka proga, poteka po poti: Kasaze – Liboje – Zabukovica – Griže – Migojnice – Kasaze.

 

Kolesarska pot 3

Proga je dolga približno 11 km in kategorizirana kot lahka proga. Poteka po poti: Žalec – Griže – Šešče – Zg. Roje – Sp. Roje – Vrbje – Žalec.
Kolesarska pot 4

Dolga je približno 9 km in kategorizirana kot srednje lahka proga. Poteka po poti: Griže – Zahom – Matke – Šešče – Griže.
Kolesarska pot 5

Pot je dolga približno 9 km. Pot je kategorizirana kot lahka proga. Poteka po poti: Šešče – Sv. Lovrenc – Prebold – Dolenja vas – Latkova vas – Sv. Lovrenc – Šešče.
Kolesarska pot 6

Proga je dolga okoli 13 km. Je lahka proga in poteka po poti: Kaplja vas – Zg. Selo – Grajska vas – Gomilsko – Kamenče – Poljče – Zakl -Trnava – Šentrupert – Kaplja vas.
Kolesarska pot 7

Dolga je 12 km. Kategorizirana je kot srednje lahka proga, poteka po poti: Kamenče – Sp. Podvrh – Žovneško jezero – Sp. Gorče – Rakovlje – Parižlje – Poljče – Kamenče.
Kolesarska pot 8

Dolga je 18 km. Kategorizirana je kot lahka proga, poteka po poti: Sp. Podvrh – Gomilsko -Grajska vas – Ojstriška vas -Tabor – Čeplje – Prekopa – Sp. Podvrh.
Kolesarska pot 9

Dolga je 20 km in poteka po poti: Parižlje – Polzela – Založe – Grušovlje – Šempeter – Šešče -Sv. Lovrenc – Latkova vas – Dolenja vas – Kaplja vas – Šentrupert -Trnava – Zakl – Poljče -Parižlje. Je lahka proga.
Kolesarska pot 10

Dolga je 28 km, kategorizirana kot srednje težka proga, poteka po poti: Polzela – Podvin -Dobrič – Andraž – Založe – Polzela.
Kolesarska pot 11

Dolga je približno 10 km, je lahka proga in poteka po poti: Šempeter – Podlog – Gotovlje -Ložnica – Žalec – Vrbje – Sp. Roje – Zg. Roje – Šempeter.

 

Kolesarska pot 12

Proga je dolga 19 km, je težka proga, poteka po poti: Podlog – jama Pekel – Sp. Ponikva -Studence – Gotoveljski Zalog – Gotovlje – Podlog.
Kolesarska pot 13

Dolga je okoli 15 km in poteka po poti: Žalec – Ložnica – Velika Pirešica – Pernovo – Grmovje – Mala Pirešica – Zaloška Gorica – Arja vas – Petrovče – Dobriša vas – Žalec. Je lahka proga.
Kolesarska pot 14

Proga je dolga okoli 16 km, je srednje težka proga in poteka po poti: Grajska vas – Zg. Selo -Šmiglova zid. – Miklavž – Loke -Tabor – Ojstriška vas – Grajska vas.
Kolesarska pot 15

Dolga je okoli 14 km. Poteka po poti: Tabor – Loke – Črni vrh – Ločica – Vransko. Kategorizirana je kot srednje težka proga.
Kolesarska pot 16

Je težka proga, dolga 26km. Poteka po poti: Vransko -Tešova – Čreta – Dobrovlje – M. Braslovče – Preserje – Braslovče – Braslovško jezero.
Kolesarska pot 17

Dolga je 22 km, je gorska proga. Poteka po poti: Tabor – Miklavž pri Taboru – Vrhe – Miklavž pri Taboru – Loke – Tabor.
Kolesarska pot 18

Pot je dolga 33 km in je gorska proga. Poteka čez: Tabor – Loke – Presedlje – Limovce -Zaplanina – Ravne – Črni vrh – Tabor.


Pohodništvo

 • Naravoslovno-etnografska pot po Logarski dolini od izvira Črne do slapa Rinka;
  izhodišče je:
  parkirišče pri izviru Črne, GPS: N 46° 24′ 35″ (46.409722) / E 14° 38′ 14″ (14.637222),
 • Pešpot v Robanov kot;
  izhodišče je:
  parkirišče na začetku doline, GPS: N 46° 23′ 39″ (46.394094) / E 14° 41′ 44″ (14.695558),
 • Naravoslovno kulturna učna pot Samostanski hrib Nazarje.
  Izhodišče je:
  – parkirišče pri gradu Vrbovec, GPS: N 46° 19′ 13″ (46.320173) / E 14° 57′ 00″ (14.950130),
 • Gozdna učna pot Savina pri Ljubnem.
  Izhodišče je:
  – Ljubno ob Savinji,  GPS: N 46° 20′ 22″ (46.339384) / E 14° 50′ 06″ (14.834873),
 • Sprehajalna pot po Breznici.
  Izhodišče je:
  – TIC Luče,  GPS: N 46° 21′ 23″ (46.356400) / E 14° 44′ 39″ (14.744200),
 • Pot iz Luč v Grušov kot in Krnico.
  Izhodišče je:
  – TIC Luče, GPS: N 46° 21′ 23″ (46.356400) / E 14° 44′ 39″ (14.744200),
 • Sprehajalna pot od Igle do Rjavčeve jame.
  Izhodišče je:
  – Igla, GPS: N 46° 22′ 46″ (46.379444) / E 14° 43′ 42″ (14.728333),
 • številne poti po Menini planini
  izhodišče je:
  – Dom na Menini planini, GPS: N 46° 15′ 43″ (46.261900) / E 14° 49′ 09″ (14.819200),
 • Golte;
  izhodišči sta:
  -spodnja, GPS: N 46° 21′ 22″ (46.356111) / E 14° 55′ 54″ (14.931667)
  -zgornja postaja nihalke, GPS: N 46° 22′ 07″ (46.368611) / E 14° 53′ 42″ (14.895000).

Muzej premogovništva Velenje

Premogovnik Velenje – najsodobnejši premogovnik s podzemno eksploatacijo premoga

Premogovnik Velenje je družba z več kot 135-letno preteklostjo, s trdno sedanjostjo in z energično usmeritvijo v prihodnost. Naš slogan Čut za prihodnost zajema vrednote in filozofijo podjetja, s katerimi išče rešitve za ohranjanje kakovosti življenja sedanjih in prihodnjih generacij.

Continue reading »


Muzej Hmeljarstva

Hmelj v Sloveniji

V Sloveniji se prvi podatki o hmelju pojavijo že v 12. stoletju, začetki sodobnega hmeljarstva v Savinjski dolini pa segajo v drugo polovico 19. stoletja, ko je prvi hmeljski nasad zasadil Janez Hausenbichler, ki mu je leta 1876 prinesel sadike württemberškega hmelja takratni oskrbnik graščine Novo Celje, Josip Bilger. Začetek pridelave savinjskega goldinga je leto 1886, ko sta Janez Hausenbichler in Karl Haupt opravila prve poskuse. Hmeljarstvo se je postopoma širilo in leta 1902 je bila ustanovljena Hmeljarna, zadruga z o. z., ki je skrbela za prodajo hmelja, in oznamkovalnica za hmelj.

Continue reading »


Rimska Nekropola

Pred skoraj 2000 leti je skozi Šempeter vodila sila pomembna rimska cesta Akvileja–Emona–Celeia–Poetovio (Oglej–Ljubljana–Celje–Ptuj). V okolici so imeli posestva mnogi rimski veljaki in upravniki iz Celeie in nekateri med njimi so svoje grobnice postavili prav v šempeterski rimski nekropoli.

Continue reading »


Jama Pekel

Milijone let je potok Ponikvica tekel po planoti Ponikvanskega krasa, pronical skozi apnenčasta tla in sredi Spodnje Savinjske doline ustvaril čarobno kraško jamo. Kanček domišljije nam nad vhodom v jamo razkrije podobo hudiča. Pozimi, ko je zunanja temperatura nižja od temperature v jami, se iz vhoda včasih kadi. Zato so se naši predniki jame bali in ji nadeli ime jama Pekel.

Continue reading »


Ribarjenje

Ribiške dovolilnice lahko kupite tudi pri nas!

Dovolilnice

 

Ribnik Preserje ,Braslovško jezero 
Člani RD Šempeter Člani drugih RZS Turisti
Ciprinidi 12,00 € 14,00 € 15,00 €
Roparice 18,00 € 20,00 € 22,00 €
Savinja 6 , Savinja 7, Bolska, Motnišnica ,

Ložnica

Člani RD Šempeter Člani drugih RZS Turisti
Ciprinidi 14,00 € 16,00 € 20,00 €
Salmonidi 18,00 € 20,00 € 22,00 €
Sulec (Savinja 6 + 7, samo s spremstvom ali v paru dveh ribičev)
– nakup dovolilnice pri gospodarju ribiške družine g.Dragu Vrečar, Ločica ob Savinji 37, 3313 Polzela
– dovoljen je uplen enega merskega (80 cm) sulca na osebo na sezono
– uplenjenega sulca je potrebno obvezno prinesti h gospodarju ribiške družine (uradna meritev)
– uplen je dovoljen samo, če še ni izpolnjena letna kvota uplenov sulca za Šempeterski ribolovni okoliš
– po uplenitvi sulca sme ribič do konca sezone sulca loviti le po načelu UJEMI&SPUSTI
Več informacija na: http://www.rd-sempeter.si/ribolov/sulec/
20,00 € 30,00 € 30,00 €
Ribnik Preserje (kapitalni krapi)
Člani RD Šempeter Člani drugih RZS Turisti
4-urni ribolov 10,00 € 10,00 € 10,00 €
Ribnik Preserje
Člani RD Šempeter Člani drugih RZS Turisti
4-urni ribolov 5,00 € 5,00 € 5,00 €

Pri nakupu dnevne ribolovne dovolilnice se plača kavcija v višini 5,00 € , ki se vrne ob vračilu izpolnjene ribolovnice. Vračilo ribolovnice je možno 14 dni od datuma prodaje.
Za kasneje vrnjene ribolovnice se kavcija NE vrača.
Cena druge ribolovne dovolilnice za isto vrsto rib, kupljene isti dan, je enaka dvakratni ceni dnevne ribolovnice za posamezne kategorije.

Ribnik Preserje 1 in ribnik Preserje 4 (ujemi – spusti)
– obvezna uporaba brezzalustnika (stisnjena zalust)
– obvezna uporaba podmetalke
– priporočljiva uporaba blazine

V naših revirjih ni dovoljeno
 – ribolov na dve ali več palic
– ribolov na živo vabo
– nočni ribolov
– ribolov brez veljavne ribolovne dovolilnice


Tenis

Tenis igrišče pri bazenu Prebold: ŠD Partizan Prebold, gsm: + 386 (0)31 762 137, Janko Napotnik

Tenis igrišče v Šeščah ob reki Savinji: Športni center Šešče, tel: + 386 (0)3 705 35 60

Tenis igrišče v športnem parku Latkova vas


Translate »